Προσωπικό

Προσωπικό

Εκτελεστικός Διευθυντής: Αδάμος Ασπρής
Διοικητική Λειτουργός: Λουϊζα Πόλυ
Ψυχολόγος – Πρόγραμμα «Στηρίζω»: Στέφανη Χριστοδουλίδου
Φυσιοθεραπεύτρια – Πρόγραμμα «Φροντίζω»: Ευτυχία Χρυσάφη
Λειτουργός – Πρόγραμμα «Επιστήθιες Φίλες»: Μαριλένα Χατζηδημητρίου
Λειτουργός Λογιστηρίου: Νάσια Αλεξάνδρου
Λειτουργός Διαχείρισης Προϊόντων: Μάρω Δημοσθένους
Λειτουργός Λεμεσού: Στάλω Χαζησάββα
Λειτουργός Λάρνακας: Κική Τσόκκου
Λειτουργός Πάφου: Στέλλα Γεωργίου